Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Serwisu rzeczyodserca.pl

Preambuła
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania oraz praw i obowiązków Użytkowników korzystających z serwisu internetowego rzeczyodserca.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.rzeczyodserca.pl oraz zakresu odpowiedzialności Administratora zarządzającego serwisem internetowym.
Każdy Użytkownik serwisu internetowego rzeczyodserca.pl zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu rzeczyodserca.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 
§ 1. DOSTĘP DO SERWISU RZECZYODSERCA.PL
 1. Korzystanie z serwisu rzeczyodserca.pl jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z serwisu rzeczyodserca.pl wymaga posiadania odpowiednich urządzeń, które umożliwiają dostęp do Internetu oraz oprogramowania niezbędnego do przeglądania danych w Internecie oraz zamieszczania komentarzy oraz plików multimedialnych.
 
§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania zasobów serwisu rzeczyodserca.pl.
 2. Użytkownik jest uprawniony do umieszczania treści w serwisie rzeczyodserca.pl w postaci komentarzy oraz plików multimedialnych, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne lub funkcjonalne serwisu rzeczyodserca.pl zamieszczenie określonego pliku może okazać się niemożliwe lub nastąpić z opóźnieniem, jak również, zamieszczone przez Użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie rzeczyodserca.pl w innym formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez serwis. Zamieszczenie wyżej wymienionych treści i plików jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że posiada on wszelkie prawa do ich zamieszczania oraz, że posiada w tym względzie wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie oraz zgodę osób, których wizerunek został utrwalony, na publiczne udostępnienie/wyświetlenie.
 3. Opublikowanie treści zamieszczonych Użytkownika na serwisie rzeczyodserca.pl nastąpi z chwilą jej pozytywnej weryfikacji przez Administratora serwisu pod kątem zgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu w szczególności z postanowieniami §3 pkt. 3.
 4. Użytkownik serwisu rzeczyodserca.pl zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania majątkowych praw autorskich oraz innych praw Administratora i innych podmiotów;
  2. przestrzegania zasad funkcjonowania serwisu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby uniemożliwiać, zakłócać lub niszczyć serwis rzeczyodserca.pl;
  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów;
  5. wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem.
 5. Niedopuszczalne są aktywności mogące utrudniać lub powodować wadliwe działanie serwisu rzeczyodserca.pl. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do czasu wyjaśnienia sprawy.
 
§ 3. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Nazwa serwisu rzeczyodserca.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza zawartych informacji i zdjęć podlegają ochronie prawnej.
 2. Administrator nie świadczy ani nie gwarantuje przechowywania w serwisie rzeczyodserca.pl jakichkolwiek treści. W każdej chwili Administrator może usunąć wybrane treści lub zablokować do nich dostęp.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników serwisu rzeczyodserca.pl Administrator zabrania umieszczania przez Użytkowników w serwisie rzeczyodserca.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym również treści wulgarnych, obrażających osoby trzecie, treści o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również przesyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej lub reklamowej. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak również zamieszczanie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, jak również podszywanie się pod inne osoby. Administrator zastrzega prawo do usuwania komentarzy, które w jego opinii mogą nosić wyżej wymienione znamiona.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią sprzętu, ingerencją osób trzecich lub awarią spowodowaną Siłą wyższą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego rzeczyodserca.pl wynikającą z dokonywania zmian w Serwisie.
 5. Aministrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez Osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem bezprawnych zdjęć lub treści. Odpowiedzialność tę ponosi Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub treść.
 
§ 4. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu rzeczyodserca.pl można zgłaszać pod adresem: kontakt@rzeczyodserca.pl Administrator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 2. Administratorem serwisu rzeczyodserca.pl jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu.
 3. erwis rzeczyodserca.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Wyżej wymienione pliki mają na celu ułatwienie Użytkownikowi korzystania z serwisu internetowego rzeczyodserca.pl.

 

Polityka prywatności

Korzystanie z serwisu rzeczyodserca.pl, którego Administratorem jest operator aukcji wosp.org.pl Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu z o.o. (zwanego dalej "Serwisem”) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności.
Grupa Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 182, (zwana dalej Grupa Allegro) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Grupa Allegro stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
 
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Grupa Allegro przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu, którego jest Administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Grupa Allegro przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Wszelkie żądania należy kierować na piśmie do Grupy Allegro lub na adres e-mail kontakt@rzeczyodserca.pl. Grupa Allegro co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.
 
COOKIES:
Innym sposobem zbierania przez Grupę Allegro informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Grupa Allegro. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.
 
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.
 
LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:
Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza Grupą Allegro. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Grupa Allegro zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.