Kamila Kalińczak i Gazeta Wyborcza

Szkolenie z autoprezentacji w studiu nagraniowym