Andrzej Rzepliński

Książka z dedykacją od profesora